bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 22/2022: Guidelines On Ultrasound Usage In Medical Practice
No. Pekeliling Bil. 22/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2022
Tarikh 03-11-2022