bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2022 - Pelaksanaan Urusan Penanggungan Kerja Di Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil. 1 Tahun 2022
Penerangan SIla Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2022
Tarikh 31-05-2022