bm en

Print
Tajuk Pelawaan ke Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – MSE) Bagi Skim Pegawai Teknologi Maklumat (Perkhidmatan Gunasama Persekutuan)
No. Pekeliling KKM.S.500-2/35/175 (11)
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 23-07-2021