bm en

Print
Tajuk Pindaan Garis Panduan Perkhidmatan Kesihatan Daripada Hospital Swasta Secara Penyumberluaran (Outsourcing) Bagi Pesakit Selain Covid-19 Di Hospital Kerajaan Di Bawah KKM
No. Pekeliling KKM.400-10/1/75 Jld.2 (29)
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 16-03-2021