bm en

Print
Tajuk Iklan Pelawaan Ke Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – SME) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat (Perkhidmatan Bukan Gunasama Persekutuan)
No. Pekeliling KKM.S.500-2/52/19 Jld.5 ( )
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 02-09-2020