bm en

Print
Tajuk Garispanduan Mengenai Tindakan Yang Perlu Di Ambil oleh Kementerian / Pusat Tanggung Jawab bagi Penggunaan Menu eKontrak Di Dalam Sistem ePerolehan
No. Pekeliling KKM.100-11//187 Jilid 13(43)
Penerangan Garispanduan Mengenai Tindakan Yang Perlu Di Ambil oleh Kementerian / Pusat Tanggung Jawab bagi Penggunaan Menu eKontrak Di Dalam Sistem ePerolehan
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 12-08-2020