bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling KSU Bilangan 2 Tahun 2020 Bayaran Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19
No. Pekeliling KKM.500-8/2/72 Jld.3 (43)
Penerangan Surat Pekeliling KSU Bilangan 2 Tahun 2020 Bayaran Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2020
Tarikh 18-03-2020