bm en

Print
Tajuk Garis Panduan Pembayaran Secara Ansuran Bil Rawatan Pesakit Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling KKM.400-9/1/3 Jld12(38)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 10-02-2020