bm en

Print
Tajuk Senarai Lengkap Agensi-Agensi Di Bawah Perkhidmatan Awam Negeri (PAN), Badan Berkanun Negeri (PBB) Dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
No. Pekeliling (53)KKM.400-8/1/89 JLD. 11
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 10-12-2019