bm en

Print
Tajuk Surat Edaran Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) - Kemudahan Rawatan Perubatan Pegawai_Pesara PAN, PBB, PBT
No. Pekeliling KKM.4008/1/89 Jld 10 (56)
Penerangan Surat Edaran Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) - Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi Pegawai / Pesara Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan Dan Pihak Berkuasa Berkanun Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 04-11-2019