bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 6/2019 - Pindaan Kategori Preskriber Ubat Injeksi Artesunate 60mg Daripada A kepada B Untuk Rawatan Severe Malaria
No. Pekeliling BIL 6/2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 14-08-2019