bm en

Print
Tajuk Status dan Penempatan Pegawai Perubatan Siswazah Gred UD41 (Kontrak) yang Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh di Kementerian Kesihatan Malaysia 7 Februari 2019
No. Pekeliling KKM.500-2/62/3 Jld 02 (14)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 03-07-2019