bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/2019 - Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Fi (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014
No. Pekeliling Bil 2 /2019
Penerangan Garis Panduan Pelaksanaan FI (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 08-04-2019