bm en

Print
Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil 8/2016 : Peringatan Tindakan Ke Atas Penjawat Awam Yang Mendedahkan Maklumat Terperingkat Kerajaan
No. Pekeliling Bil 8/2016
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2016
Tarikh 01-11-2016