bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 9/2016 Langkah Pematuhan Terhadap Konvensyen Minamata : Penggunaan Peralatan Perubatan Tidak Mengandungi Merkuri Di Fasiliti Kesihatan
No. Pekeliling Bil 9/2016
Penerangan Langkah Pematuhan Terhadap Konvensyen Minamata : Penggunaan Peralatan Perubatan Tidak Mengandungi Merkuri Di Fasiliti Kesihatan
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2016
Tarikh 23-03-2016