bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling KSU KKM Bil. 2/2015 - Garis Panduan Pengurusan Kutipan Hasil Bagi Pesakit Warga Asing Yang Tidak Membayar Deposit Semasa Mendapatkan Rawatan Di Hospital Kerajaan
No. Pekeliling Bil. 2/2015
Penerangan Sila rujuk di lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2015
Tarikh 04-03-2015

Lampiran-lampiran