bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Larangan Penggunaan Telefon Bimbit dan Telefon Selular Di Hospital-Hospital dan Institusi-Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 4 / 2006
Penerangan Larangan Penggunaan Telefon Bimbit dan Telefon Selular Di Hospital-Hospital dan Institusi-Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2006
Tarikh 22-09-2008