bm en

Print
Tajuk Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Perlaksanaan Perkhidmatan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Di Jabatan Kecemasan
No. Pekeliling Bil 7/2007
Penerangan Untuk memaklumkan mengenai perlaksanaan perkhidmatan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) di Jabatan Kecemasan hospital-hospital kerajaan.
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2007
Tarikh 23-07-2008