bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garis Panduan Latihan Pemanduan Ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 6/2007
Penerangan Untuk memaklumkan bahawa semua pemandu ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dikehendaki mengikuti latihan pemanduan ambulan.
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2007
Tarikh 21-05-2008