bm en

Print
Tajuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS
No. Pekeliling Surat Edaran JPA
Penerangan Tatacara Petugas Kaunter Perkhidmatan Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Pegawai Secara Elektronik (eGL) Di Kaunter-Kaunter Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Edaran JPA
Tahun 2007
Tarikh 24-06-2008

Lampiran-lampiran