bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha - Tatacara Pelaksanaan Pegawai Perubatan dan Pergigian Berdaftar Melakukan Pekerjaan Luar (LOKUM)
No. Pekeliling Bil 5/2006
Penerangan Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan megenai tatacara pelaksanaan membenarkan Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian berdaftar melakukan lokum.
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2006
Tarikh 12-12-2006