Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Tajuk Pengecualian Khas Kadar Keberadaan Di Pejabat, Institusi, Hospital Dan Klinik Kepada Pegawai Yang Layak Bekerja Dari Rumah Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0
No. Pekeliling KKM.100-1/6/3 JId.2 (73)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 08-06-2021

Lampiran-lampiran