Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Print
Tajuk Larangan Membuat Pernyataan Awam Oleh Pegawai Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) 
No. Pekeliling KK(S)-280 (20/836) Jld. 12 (12)  
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 22-03-2021