bm en

Garis Panduan Umum (KKM)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
101Tadbir Urus CIO Sektor Awam2010Bahagian Pengurusan MaklumatView
102Guidelines on Chemical Management in Health Care Facilities Ministry of Health2010Bahagian Perkembangan PerubatanView
103Guidelines on Standards & Criteria for Approval/Accreditation of Nursing Programmes2010Bahagian KejururawatanView
104Garis Panduan Penyediaan Laporan Perubatan Di Hospital-Hospital dan Institusi Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia2010Bahagian Perkembangan PerubatanView
105Garis Panduan Penubuhan Lembaga Perubatan di Jabatan Kesihatan Negeri, Institusi Perubatan dan Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia2010Bahagian Perkembangan PerubatanView
106Guideline on Medication Error Reporting2009Program Perkhidmatan FarmasiView
107Guidelines For The Hospital Management Of Child Abuse And Neglect 2009Bahagian Perkembangan PerubatanView
108National Guidelines For Haemopoietic Stem Cell Therapy 2009Bahagian Perkembangan PerubatanView
109Garis Panduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warga Asing2009Majlis Perubatan MalaysiaView
110Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warganegara Malaysia Yang Menamatkan Latihan Siswazah Di Dalam Negara2009Majlis Perubatan MalaysiaView
111Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Bagi Warganegara Yang Menamatkan Latihan Siswazah Diluar Negara2009Majlis Perubatan MalaysiaView
112Garispanduan & Borang Permohonan Perakuan Pendaftaran Penuh Warga Asing (Latihan Siswazah Di Dalam Negara)2009Majlis Perubatan MalaysiaView
113National Guidelines For Haemopoietic Stem Cell Therapy 2009Bahagian Perkembangan PerubatanView
114Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia2008Bahagian Perkembangan PerubatanView
115Buku Panduan Penggunaan Khidmat Doktor Swasta Untuk Perkhidmatan Kesihatan Di Klinik Kesihatan2008Bahagian Pembangunan Kesihatan KeluargaView
116Guideline on Management of Health Care Workers (HCW) Infected HIV, HBV & HCV)2007Bahagian Kawalan PenyakitView
117Occupational Exposures to HIV, HBV, HCV & PEP2007Bahagian Kawalan PenyakitView
118Sharps Injury Surveillance Manual2007Bahagian Kawalan PenyakitView
119Guideline For Stem Cell Research And Therapy2005Bahagian Perkembangan PerubatanView
120Guideline For Stem Cell Research And Therapy2005Bahagian Perkembangan PerubatanView
121MANUAL PENGGUNA e-Pharmacist Di Kementerian Kesihatan Malaysia-Bahagian Sumber ManusiaView
122MANUAL PENGGUNA e-Dentist Di Kementerian Kesihatan Malaysia-Bahagian Sumber ManusiaView
123Health Technology Assessment (HTA) Manual Bahagian Perkembangan PerubatanView
124Manual on Development and Implementation of Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (CPG)  Bahagian Perkembangan PerubatanView
125Bahagian PembangunanBahagian Sumber ManusiaView