bm en

Garis Panduan Umum (KKM)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
76Health Technology Assessment (HTA) Manual 2015Bahagian Perkembangan PerubatanView
77SOP Proses Permohonan Perolehan Barangan Import2015Bahagian Perolehan dan PenswastaanView
78Green Government Procurement (GGP)  2014Kem Tenaga Teknologi Hijau dan Air View
79Terma Rujukan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia (JPPKK)2014Bahagian PerancanganView
80Wound Care Manual2014Bahagian Perkembangan PerubatanView
81 Kit Pengurusan Persidangan Antarabangsa & Tatacara Penganjuran Majlis Rasmi2014Bahagian Sumber ManusiaView
82Protocol on Antimicrobial Stewardship Program in Healthcare Facilities2014Program Perkhidmatan FarmasiView
83Bahagian Sumber Manusia2013Bahagian Sumber ManusiaView
84General Hospital Operational Policy2013Bahagian Perkembangan PerubatanView
85Kit Program Pengurusan KKM2013Bahagian Sumber ManusiaView
86Bahagian Pembangunan Kompetensi2013Bahagian Sumber ManusiaView
87Kit "Standard Operating Procedure" Fasa Semakan Dokumen Sebelum Pra Penyerahan Projek 2013Bahagian Sumber ManusiaView
88Bahagian Pengurusan Latihan2013Bahagian Sumber ManusiaView
89Kit Pengurusan LDP2 (Proses Kerja)2013Bahagian Sumber ManusiaView
90Kit Pengurusan LDP2 (Senarai Pekeliling) 2013Bahagian Sumber ManusiaView
91Proses Kerja Pengumpulan Dasar Latihan Bagi Semua Anggota Di Kementerian Kesihatan Malaysia2013Bahagian Pengurusan LatihanView
92Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bag Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia2013Bahagian Sumber ManusiaView
93Program Transformasi Minda (PTM) Pegawai Perubatan Pelatih Sebelum Menjalani Latihan2013Bahagian Pengurusan LatihanView
94Siswazah (Housemanship)/ Pegawai Farmasi/ Pegawai Pergigian2013Bahagian Pengurusan LatihanView
95 Bahagian Perolehan dan Penswastaan2013 Bahagian Perolehan dan PenswastaanView
96Pediatric Services Operational Policy 2012Bahagian Perkembangan PerubatanView
97Guidelines for Treatment of Lysosomal Storage Diseases by Enzyme Replacement Therapy in Malaysia 2012Bahagian Perkembangan PerubatanView
98Pediatric Services Operational Policy 2012Bahagian Perkembangan PerubatanView
99Tatacara Perlaksanaan Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil9 2012-Proses Saringan Tibi Bagi Anggota KKM2012Bahagian Kawalan PenyakitView
100Guidelines for Resuscitation Training in Ministry of Health Malaysia Hospitals & Healthcare Facilities2012Bahagian Perkembangan PerubatanView