bm en

Garis Panduan Umum (KKM)

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukTahunBahagian/JKN/Institut 
26Jadual Pelupusan Rekod (JPR)2020Bahagian Khidmat Pengurusan View
27Pelan Tindakan Pengurusan Kesihatan Akibat Jerebu2020Bahagian Kawalan PenyakitView
28Garis Panduan Audit Ketepatan & Kesempurnaan Dokumentasi Klinikal Dan Penetapan Kod ICD10 Edisi Ke 42020Bahagian Perkembangan PerubatanView
29Garis Panduan Penggunaan Kad Kredit Korporat Di Kementerian Kesihatan Malaysia2020Bahagian KewanganView
30Garis Panduan Audit Ketepatan & Kesempurnaan Dokumentasi Klinikal Dan Penetapan Kod ICD10 Edisi Ke 42020Bahagian Perkembangan PerubatanView
31Garis Panduan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT KKM 2020Bahagian Pengurusan MaklumatView
32Garis Panduan Pematuhan Bilik Server KKM2020Bahagian Pengurusan MaklumatView
33MoH COVID-19 Mental Health Kit In Hospital Setting & Quarantine Centre2020Bahagian Kawalan PenyakitView
34The National Standards For Cord Blood Banking And Transplantation2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
35Garis Panduan Bantuan Elaun Kasut Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Di KKM 2019Bahagian KewanganView
36The National Standards For Cord Blood Banking And Transplantation  2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
37National Radiology Services Operational Policy2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
38Garis Panduan Imunisasi BCG 20192019Bahagian Kawalan PenyakitView
39National Radiology Services Operational Policy2019Bahagian Perkembangan PerubatanView
40Garis Panduan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian2019Bahagian Khidmat PengurusanView
41Garis Panduan Perkhidmatan Penjagaan Luka di Fasiliti Kesihatan Primer2019Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga View
42Standards and Guidelines for Medical Assistant Education Programme 3rd Edition 20182018Bahagian Amalan PerubatanView
43Guidelines On Management Of Detainess In Custody Presented To The Emergency And Trauma Department2018Bahagian Perkembangan PerubatanView
44Guidelines On Management Of Detainess In Custody Presented To The Emergency And Trauma Department2018Bahagian Perkembangan PerubatanView
45Guideline For Managing Doctor With Psychological Problems And Disorders In The Ministry Of Health2017Bahagian Perkembangan PerubatanView
46Toolkit Malaysia Health Information Exchange (MyHIX) Versi 2.0 ( PDF | eBook )2017Bahagian PerancanganView
47Prosedur Semburan Residu Dan Semburan Perimeter Untuk Kawalan Denggi2017Bahagian Kawalan PenyakitView
48Modul Kaunseling Tibi/Kusta (Cover | Booklet)2017Bahagian Kawalan PenyakitView
49Tatacara Pelaksanaan Certificate Completion Of Posting (CCP) & Certificate Completion Of Housemanship Training (CCHT)2017Bahagian Perkembangan PerubatanView
50Toolkit Malaysia Health Information Exchange (MyHIX) Versi 22017Bahagian PerancanganView