bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
176Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garispanduan Rujukan dan Perpindahan Pesakit Di Antara Hospital-Hospital Kementerian KesihatanBil 2/200920092009-06-22 00:00:00View
177Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Aktiviti Pencegahan Dan Mitigasi Dalam Pandemik (H1N1) 2009 Di MalaysiaBil. 8/200920092010-01-19 00:00:00View
178Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelalian DTaP-IPV-Hib Dalam Program Pelalian Kebangsaan MalaysiaBil. 12/20920092009-08-29 00:00:00View
179Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Semasa Hidup Bil 6/201020102010-03-24 00:31:32View
180Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Aktiviti Pencegahan Dan Pengawalan Pandemik Influenza A( H1N1)Di MalaysiaBil. 11/201020102010-04-30 00:25:09View
181Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Langkah-Langkah Perbelanjaan Secara Berhemah KKMBil. 3/201020102010-08-25 07:51:43View
182Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Garispanduan Penubuhan Lembaga Perubatan di Jabatan Kesihatan Negeri, Institusi Perubatan dan Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 18/201020102010-10-01 07:37:01View
183Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit bagi Hospital-Hospital dan Institusi PerubatanBil. 17/201020102010-10-22 08:53:42View
184Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 32 Tahun 2010 : Polisi Penyampaian Perkhidmatan Rawatan Harian Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 32/201020102010-11-25 00:44:18View
185Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Garispanduan Penyediaan Laporan Perubatan Di Hospital-Hospital dan Institusi Perubatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 16/201020102010-10-01 08:07:37View
186Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia: Urusan Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Psikiatri, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 3/201120112011-03-25 06:56:17View
187Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Tindakan Susulan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Mengenai Denggi & Mesyuarat Jemaah Menteri : Pengaktifan Jawatankuasa Wabak Denggi Peringkat DaerahBil.29/2010 20102011-04-13 08:16:51View
188Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dengue Alert : Peningkatan Kes Denggi di Seluruh Negara Bil. 3/201020102011-04-13 08:25:53View
189Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pengurusan Kes dan Kematian DenggiBil 15/201020102011-04-13 08:28:22View
190Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan dan Kemasukan Kes Deman Denggi ke HospitalBil. 23/201020102011-04-13 08:30:26View
191Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Sebanyak RM1.00 di Jabatan Pesakit Luar Am Hospital/Klinik Kerajaan Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 4/201120112011-12-19 04:34:04View
192Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia - Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKMBil 4/201120112011-06-21 05:45:00View
193Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0Bil 7/201120112011-09-26 06:02:26View
194Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Dasar dan Garis Panduan "User Access Control Policy" Bagi Sistem Maklumat Hospital dan Klinik (HIS/CIS) Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 13/201120112012-01-04 02:54:41View
195Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pemasangan Infrastruktur Dan Kelengkapan Telekomunikasi Wayarles Di Dalam Kawasan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)Bil. 6/201120112012-03-26 01:32:06View
196Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Program Survelan Virus Serotaip Kebangsaan Bil 14/201120112012-04-19 04:47:34View
197Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penggunaan Borang Dan Standard Pemeriksaan Kesihatan Bagi Permohonan Lesen Memandu Untuk Orang Kurang Upaya di Fasiliti KKMBil. 11/201120112013-04-10 08:06:03View
198Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 7/2010: Pemasangan Alat Untuk Kemudahan Orang Awam Mendapat Khidmat Kecemasan Di Klinik Kesihatan7/201020102010-03-04 00:00:00View
199Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 12/2011 - Dasar Bekalan Ubat Immunosuppressant Kepasa Pesakit Yang Telah Menjalani Pembedahan Transplan OrganBil 12/201120112011-10-24 00:00:00View
200Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Semasa HidupBil 6/201020102010-02-24 00:00:00View