bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
101Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Penubuhan Jawatankuasa Implementasi 'Total Hospital Information System' (THIS)Bil 01/200220022006-01-26 00:00:00View
102Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Kerja Piawaian Data TeknikalBil 02/200220022006-01-11 00:00:00View
103Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Gelaran Rasmi Bagi Pakar-PakarBil 03/200220022006-01-11 00:00:00View
104Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Program Latihan Pegawai Perubatan Termasuk Pegawai Perubatan SiswazahBil 04/200220022006-01-11 00:00:00View
105Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Bagi Ujian Pengesanan Penyalahgunaan Dadah Dalam Air KencingBil 06/200220022006-01-11 00:00:00View
106Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Pengesahan Rawatan Pesakit Kronik Tidak Berkemampuan Yang Ingin Memohon Derma Melalui Media Untuk Membiayai Rawatan PerubatannyaBil 07/200220022006-01-11 00:00:00View
107Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pendirian Kementerian Kesihatan Malaysia Berhubung Dengan Isu Terapi Gantian Hormon (Hormone Replacement Therapy) Dan Laporan Penyelidikan 'Women's Health Initiative' (WHI)Bil 08/200220022006-01-26 00:00:00View
108Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Perlaksanaan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Di Jabatan KecemasanBil 09/200220022006-01-11 00:00:00View
109Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Panduan Tatacara Pengendalian Filem X-Ray Di Hospital-Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 10/200220022006-01-24 00:00:00View
110Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penyeragaman Keistimewaan Penderma Darah Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan dan Hospital-Hospital UniversitiBil 11/200220022006-01-11 00:00:00View
111Garis Panduan Rawatan Susulan Di Institut Jantung Negara Bagi Pesakit Tanggungan KerajaanBil 12/200220022006-06-10 00:00:00View
112Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garis Panduan Sistem Panggilan Pegawai Perubatan Di Hospital-Hospital Tanpa PakarBil 13/200220022006-01-24 00:00:00View
113Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Sistem Kawalan Keselamatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 14/200220022006-01-24 00:00:00View
114Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Senarai Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Klinikal Gred U2Bil 15/200220022006-01-24 00:00:00View
115Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garis Panduan Latihan Peningkatan Atenden Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 16/200220022006-01-24 00:00:00View
116Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garis Panduan Pendaftaran Organisasi/ Agensi Yang Menjalankan Kutipan Derma Untuk Rawatan Pesakit KronikBil 17/200220032006-03-16 00:00:00View
117Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Perlaksanaan Telekesihatan Negeri dan Perlantikan Penyelaras Telekonsultasi Negeri Oleh Negeri-negeriBil 09/200120012006-02-07 00:00:00View
118Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Melaporkan Pendatang Tanpa Izin Yang Mendapatkan Perkhidmatan Kesihatan di Hospital dan Klinik KesihatanBil 10/200120012006-02-07 00:00:00View
119Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Perlaksanaan Penyelidikan di Bawah Program Latihan PerubatanBil 11/200120012006-02-07 00:00:00View
120Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelan Tindakan Umum Bencana Untuk Hospital-hospital di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 12/200120012006-02-07 00:00:00View
121Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Sistem Penyimpanan Rekod Penderma dan Penerima DarahBil 13/200120012006-02-07 00:00:00View
122Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengurusan Perkhidmatan Kereta JenazahBil 14/200120012006-02-07 00:00:00View
123Skim Perkidmatan Pegawai Pemulihan PerubatanPekeliling Perkhidmatan JPA20032006-03-22 00:00:00View
124Skim Perkhidmatan Jururawat MasyarakatPekeliling Perkhidmatan JPA20032006-03-22 00:00:00View
125Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan KesihatanPekeliling Perkhidmatan JPA20032006-03-22 00:00:00View