bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
76Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Permohonan Untuk Membuat Elektif Posting di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 05/199519952006-02-07 00:00:00View
77Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Laporan-laporan Teknikal Tahunan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Pengarah Kesihatan Negeri dan Pegawai Kesihatan DaerahBil 07/199519952006-02-07 00:00:00View
78Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan / Peraturan Bagi Pekerja Sukarela Yang Menjalankan Aktiviti Keagamaan di HospitalBil 08/199519952006-02-07 00:00:00View
79Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Latihan HousemanBil 01/199619962006-02-07 00:00:00View
80Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Insentif-insentif Bagi Ahli-ahli Lembaga Pelawat HospitalBil 02/199619962006-02-07 00:00:00View
81Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyerah Penerbitan Keluaran Jabatan-jabatan Kementerian KesihatanBil 03/199619962006-02-07 00:00:00View
82Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Anggota Panel Temuduga Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/199719972006-02-07 00:00:00View
83Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Calon-calon Yang Menghadiri Temuduga Untuk Perlantikan Baru di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 02/199719972006-02-07 00:00:00View
84Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengeluaran Lesen Racun Jenis A Kepada Ahli-ahli Farmasi BerdaftarBil 03/199719972006-02-07 00:00:00View
85Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Buletin IMRBil 04/199719972006-02-07 00:00:00View
86Garis Panduan Pengambilan Pekerja Bukan Warganegara Profesyen Kesihatan Bersekutu di Pusat Perubatan Swasta di MalaysiaBil 05/199719972006-02-07 00:00:00View
87Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Penggunaan Format PNM 1/97 (Pindaan Jun 2000) Bagi Melapor Kematian PerinatalBil 01/199819982006-02-07 00:00:00View
88Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Senarai Tugas dan Tanggungjawab Baru Atendan Kesihatan, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 02/199819982006-02-07 00:00:00View
89Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ministry of Health Policy on Accreditation of Healthcare Facilities and ServicesBil 02/199919992006-02-07 00:00:00View
90Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Sijil Cuti Sakit Oleh Pembantu PerubatanBil 03/199919992006-02-07 00:00:00View
91Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Amalan Etika Profesyen Perubatan Yang BaikBil 01/200020002006-02-07 00:00:00View
92Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kempen Anti-nyamuk dan Kebersihan Nasional dan Program Bebas Denggi di Kemudahan Kesihatan di Seluruh NegaraBil 03/200020002006-02-07 00:00:00View
93Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemakain Epaulet Sebagai Sebahagian Pakaian Seragam Atendan Kesihatan di Institusi Psikiatri, KKMBil 05/200020002006-02-07 00:00:00View
94Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Sistem Giliran Tugas Malam dan Hari Kelepasan Malam di Bawah KKMBil 06/200020002006-02-07 00:00:00View
95Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Struktur Organisasi Pengurusan HospitalBil 07/200020002006-02-07 00:00:00View
96Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Perlaksanaan Telekesihatan Negeri dan Perlantikan Penyelaras Telekonsultasi Negeri Oleh Negeri-negeriBil 09/200120012006-02-07 00:00:00View
97Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Melaporkan Pendatang Tanpa Izin Yang Mendapatkan Perkhidmatan Kesihatan di Hospital dan Klinik KesihatanBil 10/200120012006-02-07 00:00:00View
98Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Perlaksanaan Penyelidikan di Bawah Program Latihan PerubatanBil 11/200120012006-02-07 00:00:00View
99Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelan Tindakan Umum Bencana Untuk Hospital-hospital di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 12/200120012006-02-07 00:00:00View
100Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengurusan Perkhidmatan Kereta JenazahBil 14/200120012006-02-07 00:00:00View