bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
51Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kod Pakaian Untuk DoktorBil 04/198919892006-02-07 00:00:00View
52Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan 'Guidelines on Control of Hospital Acquired Infections'Bil 02/199019902006-02-07 00:00:00View
53Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Jawatankuasa Ubat-ubatan Negeri/Institusi/HospitalBil 03/199019902006-02-07 00:00:00View
54Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Pendaftaran Penderma Darah PPDK-3 (Pindaan)Bil 05/199019902006-02-07 00:00:00View
55Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Organisasi Pentadbiran Sekolah-sekolah Latihan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 06/199019902006-02-07 00:00:00View
56Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menjadikan Kemudahan Perubatan dan Kesihatan Bebas Dari RokokBil 08/199019902006-02-07 00:00:00View
57Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengutipan Uri-uri Tidak Dituntut di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/199219922006-02-07 00:00:00View
58Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pusat Penyerahan Penerbitan Kementerian KesihatanBil 02/199219922006-02-07 00:00:00View
59Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menerbitkan Prosiding/Laporan Seminar dan Bengkel Sebagai Isu Tambahan Kepada Buletin IMRBil 03/199219922006-02-07 00:00:00View
60Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Maklumat Dan Data Kementerian KesihatanBil 05/199219922006-02-07 00:00:00View
61Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan Pesakit Dan Waris Mereka Semasa Berada di HospitalBil 06/199219922006-02-07 00:00:00View
62Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - 'Spotlight' Sebagai Punca KebakaranBil 01/199319932006-02-07 00:00:00View
63Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Daftar Masuk Hospital PER PD 301Bil 02/199319932006-02-07 00:00:00View
64Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penilaian Pakar-pakar di Jawatan Gred KhasBil 03/199319932006-02-07 00:00:00View
65Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Memperbaiki Imej Ambulans di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia Mengenai Piawaian Warna, Lambang, Tulisan dan Jalur AmbulansBil 04/199319932006-02-07 00:00:00View
66Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penggunaan 'Mercy Flight' Bagi Hospital-hospital di Kementerian KesihatanBil 05/199319932006-02-07 00:00:00View
67Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perjanjian Susunan "Authors"Bil 06/199319932006-02-07 00:00:00View
68Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Sistem Pengawasan Sentinel Jangkitan HIVBil 02/199419942006-02-07 00:00:00View
69Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penilaian Semula Syarat Perlantikan PakarBil 03/199419942006-02-07 00:00:00View
70Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Permohonan Menerbitkan Hasil PenyelidikanBil 04/199419942006-02-07 00:00:00View
71Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Bagi Standard Kebersihan Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 05/199419942006-02-07 00:00:00View
72Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Prosedur Rujukan dan 'Admission' Dari Poliklinik dan Pusat Kesihatan ke Hospital NukleusBil 08/199419942006-02-07 00:00:00View
73Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Laporan-laporan Teknikal Tahunan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Pengarah Kesihatan Negeri dan Pegawai Kesihatan DaerahBil 07/199519952006-02-07 00:00:00View
74Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan / Peraturan Bagi Pekerja Sukarela Yang Menjalankan Aktiviti Keagamaan di HospitalBil 08/199519952006-02-07 00:00:00View
75Surat Pekeliling Bahagian Sumber Manusia - Garis Panduan Pertukaran Pegawai Dan Kakitangan Kumpulan Sokongan KKM Yang Mengikuti Pasangan Atau Sebab-Sebab PeribadiBil 02/199419942006-03-22 00:00:00View