bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
201Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Peringatan Bagi Meningkatkan Usaha Penjagaan Keselamatan Peralatan Perubatan di Semua Fasiliti KKMBil. 24 /201220122012-07-04 09:15:15View
202Pekeliling KSU Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan : Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa TempatanBil 4/201220122012-08-01 07:34:22View
203Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garispanduan Pemberian Alat - Alat Implan/Prostesis Secara Percuma Untuk Pesakit Ortopedik Kelas Tiga Di Hospital KKMBil. 23/2012 20122012-09-12 08:01:34View
204Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Kafeteria Sihat Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 25/201220122012-10-10 02:47:34View
205Surat Edaran JPA - Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Dalam Perkhidmatan AwamJPA.BPP 334/2/8-1 (22)20122012-02-15 02:02:55View
206Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan KekeluargaanBil 1/201220122012-01-14 00:00:00View
207Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Open Access Endoscopy di MalaysiaBil. 33/201220122013-04-08 02:18:49View
208Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Panduan Pengurusan Rumah Kerajaan di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 5/201120112011-10-17 06:03:02View
209Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 12/2011 - Dasar Bekalan Ubat Immunosuppressant Kepasa Pesakit Yang Telah Menjalani Pembedahan Transplan OrganBil 12/201120112011-10-24 00:00:00View
210Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penggunaan Borang Dan Standard Pemeriksaan Kesihatan Bagi Permohonan Lesen Memandu Untuk Orang Kurang Upaya di Fasiliti KKMBil. 11/201120112013-04-10 08:06:03View
211Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Prosedur Kerja Bagi Kemasukan Wad dan Tuntutan Caj Hospital Pekerja Asing Yang Dilindungi di bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) di Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 1/201120112011-02-08 06:33:33View
212Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Dasar dan Garis Panduan Pengurusan Penyenggaraan ICT Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/201120112011-03-04 00:33:21View
213Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Carta Alir Ujian Saringan dan Pengesahan HIVBil 1/201120112011-03-15 08:42:35View
214Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia: Urusan Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Psikiatri, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 3/201120112011-03-25 06:56:17View
215Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Program Survelan Virus Serotaip Kebangsaan Bil 14/201120112012-04-19 04:47:34View
216Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pemasangan Infrastruktur Dan Kelengkapan Telekomunikasi Wayarles Di Dalam Kawasan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)Bil. 6/201120112012-03-26 01:32:06View
217Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Sebanyak RM1.00 di Jabatan Pesakit Luar Am Hospital/Klinik Kerajaan Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 4/201120112011-12-19 04:34:04View
218Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Urusan Perolehan Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tahun 2011Bil 4/201120112011-04-21 09:06:47View
219Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Kemudahan Rawatan Perubatan bagi Anggota-anggota Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 3/201120112011-04-15 01:35:30View
220 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dasar Bekalan Ubat Immunosuppressant Kepasa Pesakit Yang Telah Menjalani Pembedahan Transplan Organ Bil 12/201120112011-10-27 04:31:37View
221Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Senarai Produk Makanan dan Minuman Sihat Yang Dibenarkan Dijual dalam Vending Machine dan Dispenser Makanan atau Minuman (Peti sejuk,Troli, dan Sudut Jualan) di Fasiliti Kesihatan KKM Bil 1/201120112011-06-15 04:39:42View
222Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia - Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKMBil 4/201120112011-06-21 05:45:00View
223Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Dasar dan Garis Panduan "User Access Control Policy" Bagi Sistem Maklumat Hospital dan Klinik (HIS/CIS) Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 13/201120112012-01-04 02:54:41View
224Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0Bil 7/201120112011-09-26 06:02:26View
225Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Semasa Hidup Bil 6/201020102010-03-24 00:31:32View