bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
351Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penilaian Pakar-pakar di Jawatan Gred KhasBil 03/199319932006-02-07 00:00:00View
352Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Daftar Masuk Hospital PER PD 301Bil 02/199319932006-02-07 00:00:00View
353Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - 'Spotlight' Sebagai Punca KebakaranBil 01/199319932006-02-07 00:00:00View
354Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menerbitkan Prosiding/Laporan Seminar dan Bengkel Sebagai Isu Tambahan Kepada Buletin IMRBil 03/199219922006-02-07 00:00:00View
355Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan Pesakit Dan Waris Mereka Semasa Berada di HospitalBil 06/199219922006-02-07 00:00:00View
356Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Maklumat Dan Data Kementerian KesihatanBil 05/199219922006-02-07 00:00:00View
357Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pusat Penyerahan Penerbitan Kementerian KesihatanBil 02/199219922006-02-07 00:00:00View
358Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengutipan Uri-uri Tidak Dituntut di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/199219922006-02-07 00:00:00View
359Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menjadikan Kemudahan Perubatan dan Kesihatan Bebas Dari RokokBil 08/199019902006-02-07 00:00:00View
360Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Organisasi Pentadbiran Sekolah-sekolah Latihan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 06/199019902006-02-07 00:00:00View
361Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Pendaftaran Penderma Darah PPDK-3 (Pindaan)Bil 05/199019902006-02-07 00:00:00View
362Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Jawatankuasa Ubat-ubatan Negeri/Institusi/HospitalBil 03/199019902006-02-07 00:00:00View
363Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan 'Guidelines on Control of Hospital Acquired Infections'Bil 02/199019902006-02-07 00:00:00View
364Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kod Pakaian Untuk DoktorBil 04/198919892006-02-07 00:00:00View
365Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Maklumat Untuk Orang Ramai Mengenai Penggunaan Perkhidmatan Kecemasan Di Hospital KerajaanBil 03/198919892006-02-07 00:00:00View
366Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Tugas Panggilan 'Stand-by' Bagi Hospital-hospital DaerahBil 02/198919892006-02-07 00:00:00View
367Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ijazah-ijazah Lanjutan Dalam Bidang Perubatan dan Kesihatan Yang Diiktiraf bagi Pembayaran Elaun Pakar Atau Elaun GalakanBil 01/198919892006-02-07 00:00:00View
368Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Keluar Dari Hospital Dengan Kemahuan SendiriBil 09/198819882006-02-07 00:00:00View
369Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengendalian Mangsa-mangsa RogolBil 12/198819882006-02-07 00:00:00View
370Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelenggaraan Rumah-rumah MayatBil 13/198819882006-02-07 00:00:00View
371Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Mengenai Pendermaan Mata, Pengambilan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Pemindahan KorneaBil 11/198819882006-02-07 00:00:00View
372Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Untuk Membuang Alat-alat Suntik dan Jarum Yang Telah Digunakan Di Hospital, Klinik dan Pusat Kesihatan Di dalam Sektor Kerajaan & SwastaBil 10/198819882006-02-07 00:00:00View
373Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Korean Haemorrhagic FeverBil 08/198819882006-02-07 00:00:00View
374Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Protokol Pengurusan Tifoid (Typhoid)Bil 07/198819882006-02-07 00:00:00View
375Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Laporan Penyertaan Pegawai-pegawai Kementerian Dipersidangan/Seminar/Bengkel/Kursus Yang Bukan Dikendalikan Oleh Kementerian Kesihatan dan Lawatan Sambil Belajar ke Luar NegeriBil 06/198819882006-02-07 00:00:00View