bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
301Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garis Panduan Sistem Panggilan Pegawai Perubatan Di Hospital-Hospital Tanpa PakarBil 13/200220022006-01-24 00:00:00View
302Garis Panduan Rawatan Susulan Di Institut Jantung Negara Bagi Pesakit Tanggungan KerajaanBil 12/200220022006-06-10 00:00:00View
303Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penyeragaman Keistimewaan Penderma Darah Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan dan Hospital-Hospital UniversitiBil 11/200220022006-01-11 00:00:00View
304Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Panduan Tatacara Pengendalian Filem X-Ray Di Hospital-Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 10/200220022006-01-24 00:00:00View
305Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Perlaksanaan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Di Jabatan KecemasanBil 09/200220022006-01-11 00:00:00View
306Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pendirian Kementerian Kesihatan Malaysia Berhubung Dengan Isu Terapi Gantian Hormon (Hormone Replacement Therapy) Dan Laporan Penyelidikan 'Women's Health Initiative' (WHI)Bil 08/200220022006-01-26 00:00:00View
307Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Pengesahan Rawatan Pesakit Kronik Tidak Berkemampuan Yang Ingin Memohon Derma Melalui Media Untuk Membiayai Rawatan PerubatannyaBil 07/200220022006-01-11 00:00:00View
308Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Bagi Ujian Pengesanan Penyalahgunaan Dadah Dalam Air KencingBil 06/200220022006-01-11 00:00:00View
309Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Program Latihan Pegawai Perubatan Termasuk Pegawai Perubatan SiswazahBil 04/200220022006-01-11 00:00:00View
310Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Penubuhan Jawatankuasa Implementasi 'Total Hospital Information System' (THIS)Bil 01/200220022006-01-26 00:00:00View
311Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengurusan Perkhidmatan Kereta JenazahBil 14/200120012006-02-07 00:00:00View
312Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Sistem Penyimpanan Rekod Penderma dan Penerima DarahBil 13/200120012006-02-07 00:00:00View
313Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelan Tindakan Umum Bencana Untuk Hospital-hospital di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 12/200120012006-02-07 00:00:00View
314Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Perlaksanaan Penyelidikan di Bawah Program Latihan PerubatanBil 11/200120012006-02-07 00:00:00View
315Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Melaporkan Pendatang Tanpa Izin Yang Mendapatkan Perkhidmatan Kesihatan di Hospital dan Klinik KesihatanBil 10/200120012006-02-07 00:00:00View
316Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Perlaksanaan Telekesihatan Negeri dan Perlantikan Penyelaras Telekonsultasi Negeri Oleh Negeri-negeriBil 09/200120012006-02-07 00:00:00View
317Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Program Imunisasi Japanese EncephalitisBil 08/200120012006-02-07 00:00:00View
318Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Perolehan Perkhidmatan Perubatan Swasta Oleh Hospital-hospital Kementerian KesihatanBil 07/200120012006-02-07 00:00:00View
319Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelarasan Panduan Kemasukan Pesakit ke Hospital-hospital KerajaanBil 06/200120012006-02-07 00:00:00View
320Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pengambilan Pakar Swasta Untuk Berkhidmat di Hospital-hospital KerajaanBil 04/200120012006-02-07 00:00:00View
321Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Prosidur-prosidur dalam Sistem 'Credentialing' dan 'Privileging' di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/200120012006-02-07 00:00:00View
322Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemakain Epaulet Sebagai Sebahagian Pakaian Seragam Atendan Kesihatan di Institusi Psikiatri, KKMBil 05/200020002006-02-07 00:00:00View
323Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Struktur Organisasi Pengurusan HospitalBil 07/200020002006-02-07 00:00:00View
324Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kempen Anti-nyamuk dan Kebersihan Nasional dan Program Bebas Denggi di Kemudahan Kesihatan di Seluruh NegaraBil 03/200020002006-02-07 00:00:00View
325Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Sistem Giliran Tugas Malam dan Hari Kelepasan Malam di Bawah KKMBil 06/200020002006-02-07 00:00:00View