Bahagian Telekesihatan

 


   Pengarah 
   Bahagian Telekesihatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Aras 2, Blok E1, Kompleks E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya
   Malaysia
   Tel : 03-8883 1444/ 1439
   Faks : 03 8883 1456/ 1008 
   URL :http://telekesihatan.moh.gov.my/

   •  
  • Print
  • Email this page