Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan BEKALAN
Tajuk tender

 BIL.

Kod bidang

No. Jadual T/P & P 19-24/2013
Harga Dokumen (RM)
Tarikh Iklan
Tarikh Tutup 26-03-2013 04:00:00
Kelayakan kontraktor Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang dinyatakan
Penerangan

 

 

 

BIL.

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

JADUAL T/P&P

 

KOD BIDANG

 

KAEDAH PEROLEHAN 

 

1.

 

Tawaran Pembekalan Amlodipine Tablet/Kapsul Secara Pakej :

a)    Amlodipine 5mg Tablet/Kapsul

b)    Amlodipine 10mg Tablet/Kapsul

 No. Tender : X0251010304130016 

 

19/2013

 

050202

 

 

Secara ePerolehan

 

2.

 

Tawaran Pembekalan Leucocyte-Depleted Filtration System For Red Blood Cells.

No. Tender : X0251010304130017

 

20/2013

 

050301

 

 

Secara ePerolehan

 

3.

 

Tawaran Pembekalan Sulpiride 200mg  Tablet/ Kapsul.

No. Tender : X0251010304130018

 

21/2013

 

050202

 

Secara ePerolehan

 

4.

 

Tawaran Pembekalan Linezolid 2mg/Ml Infusion.

No. Tender : X0251010304130019

 

22/2013

 

050202

 

Secara ePerolehan

 

5.

 

 

Tawaran Pembekalan Dydrogesterone 10mg Tablet/Kapsul.

 No. Tender : X0251010304130020

 

23/2013

 

050202

 

Secara ePerolehan

 

6.

 

Tawaran Pembekalan Pegylated Interferon Alfa-2B 80 Mcg Injection Secara Pakej :

a)    Pegylated Interferon Alfa-2B 80mcg Injection

b)    Pegylated Interferon Alfa-2B 100mcg Injection

No. Tender : X0251010304130021

 

24/2013

 

050202

 

Secara ePerolehan

 

Telecenter:

                        Kaunter Tender Dan Sebut Harga,

                        Bahagian Perolehan dan Penswastaan,

                        Kementerian Kesihatan Malaysia,

                        Aras 7, Blok E7, Kompleks E, Presint 1,

                        Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

                        62590 PUTRAJAYA

                        No. Telefon    :           03-8883 3022

                                                          03-8883 2964

 

Dokumen Tender boleh disemak di alamat seperti di atas semasa waktu pejabat mulai     1 Mac 2013 (Jumaat) atau dengan melayari www.eperolehan.com.my.

 

ISNIN – KHAMIS       -      8.00 PAGI                        -           1.00 PETANG

                                    -      2.00 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

            JUMAAT        -      8.00 PAGI                        -           12.00 TENGAH HARI

                                         -      2.45 PETANG                 -           4.00 PETANG

 

Pembekal yang ingin menyertai tender ini mestilah ePerolehan enabled.  Nombor Rujukan yang dijana oleh sistem ePerolehan boleh diperolehi di Kaunter Telecenter di alamat dan no. Telefon seperti di atas mulai 1 Mac 2013 (Jumaat) dengan hanya perlu membawa No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Salinan Sijil Pendaftaran untuk pengesahan pendaftaran.

 

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan dan cadangan ini perlu dikemukakan secara manual       pada atau sebelum 26 Mac 2013 (Selasa), jam 12.00 tengah hari.  Semua dokumen sokongan tender (seperti katalog, profil syarikat dan lain-lain) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertulis No. Rujukan Unik yang dijana oleh sistem ePerolehan.  Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti di atas        pada atau sebelum 26 Mac 2013 (Selasa), jam 12.00 tengah hari.  Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

 

Atau

 

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment)

melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 

*Yang mana berkenaan

 

 

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesihatan Malaysia.

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG