Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan PERKHIDMATAN
Tajuk tender Tawaran Tender No. T/P&P : 155/2022 == Perkhidmatan Urutan Tradisional Di Unit-Unit Perubatan Tradisional Dan Komplementari (PT&K), Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia – Zon Sabah
Kod bidang 221101 dan 221104
No. Jadual No Jadual T/P&P : 155/2022 QT220000000039935
Harga Dokumen (RM) 0
Tarikh Iklan 05-12-2022
Tarikh Tutup 27-12-2022
Kelayakan kontraktor
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Lampiran IKLAN NO.JADUAL-155-ICT & PL-ePEROLEHAN-2022.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG