Klinik Pakar Orthodontik Hospital Kajang

Hospital Kajang, Jalan Semenyih,
Klinik Pakar Orthodontik Hospital Kajang
43000 Kajang.
Selangor 

Tel : 03-87363041
Fax : 03-87363041