Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Peralatan Dan Kenderaan)
Nombor Kontrak No. Jadual TP&P: 157/2022
Tarikh Siaran 16-08-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PEROLEHAN PERALATAN & KENDERAAN 15.8.2023.pdf