Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Peralatan Dan Kenderaan)
Nombor Kontrak 1/2023 | KKM-125/2023(E) | KKM-100/2023(E)
Tarikh Siaran 28-07-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PEROLEHAN PERALATAN & KENDERAAN 26.7.2023.pdf