Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan ICT Dan Rundingan Terus)
Nombor Kontrak KKM-331/2022/ICT | KKM-321/2022/ICT
Tarikh Siaran 01-03-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN ICT & RUNDINGAN TERUS 8.pdf