Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN PERALATAN)
Nombor Kontrak KKM -320/2022(E) | KKM-8/2023(E) | KKM-7/2023(E) | KKM -5/20239 ( E ) | KKM-6/2023 (E) | KKM-10/2023(E)
Tarikh Siaran 02-02-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PERALATAN 020223.pdf