Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Perolehan Farmaseutikal Off-Take Reagen 12
Nombor Kontrak No. Kontrak : KKM-25/2019/F/JKNJ(BU) & KKM-304/2021/F/JKNK(BU)
Tarikh Siaran 17-11-2021
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 12.pdf