Tajuk Tender Senarai_Keputusan_Tender_Kementerian_Kesihatan_Malaysia_Unit_Perolehan_Farmaseutikal_Off-Take_Reagen_7
Nombor Kontrak KKM-119/2021/F/PDN (BU), KKM-120/2021/F/PDN (BU), KKM-130/2021/F/BPKK (BU), KKM-142/2021/F/JKN/NS (BU), KKM-143/2021/F/JKWPKL (BU), KKM-144/2021/F/JKWPKL (BU)
Tarikh Siaran 07-07-2021
Keputusan Senarai_Keputusan_Tender_Kementerian_Kesihatan_Malaysia_Unit_Perolehan_Farmaseutikal_Off-Take_Reagen_7.pdf