Tajuk Kenyataan Akhbar Y.B Menteri Kesihatan Malaysia – Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 05-06-2020