Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Pada 9 Mei 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 12-05-2020