Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Mengenai Situasi Semasa Demam Denggi, Zika dan Chikungunya di Malaysia bagi Minggu Ke-12/2020
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 03-04-2020