Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Pada 1 Mac 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 02-03-2020