Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Pada 23 Februari 2020 - Pelaksanaan Survelan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Bagi Mengesan Kes Dalam Masyarakat Tempatan Dan Situasi Terkini Jangkitan Di Malaysia
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 24-02-2020