Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Pada 13 Februari 2020 - Situasi Terkini Jangkitan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Malaysia
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 13-02-2020