Tajuk Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penerimaan, Penstoran Dan Pengedaran Vaksin Covid-19 Keluaran Syarikat Astrazeneca Sdn. Bhd. Ke Pusat Pemberian Vaksin (PPV) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
No.Sebut Harga KKM.SH.01/2021
Tarikh Tutup 19-03-2021
Kelayakan Kontraktor Sila Rujuk Lampiran
Lampiran Vaksin Covid-19 Keluaran Syarikat Astrazeneca 2.zip
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**